Senest opdateret:

Kort og godt om angst

Kategorier blog

Angst er en følelse

Mange mennesker lider af angst. Faktisk så mange, at hver femte person på et tidspunkt i deres liv vil føle angst i en sådan grad, at der er tale om en sygdom.

Alligevel er det ofte svært at fortælle åbent om ens lidelse. Angst er knyttet til en masse fordomme, som man frygter at blive tillagt. Eksempelvis at man er svagelig, psykisk ustabil, asocial og ikke evner at fungere i normale sammenhænge. Især - frygten for hvad andre tænker om dig- kan være altoverskyggende for den angstramte.

 

Angst er en følelse - ligesom glæde, sorg og vrede - er det. Men føler vi angst i sammenhænge, hvor det ikke er begrundet eller nødvendigt, taler vi om sygelige tilstande, som i værste fald kan hæmme vores liv. Nogle gange har folk lidt af angst siden barndommen, og måske har de aldrig fået den nødvendige hjælp.

Denne gruppe, kan være noget sværere at behandle, end dem der får angst i voksenlivet, som følge af en stresstilstand eller en depression, og i bedste fald modtager hjælp med det samme.

Behandling hjælper

Med psykoterapi eller kognitiv terapi er angst ofte afhjulpet, eller i bedste fald mindsket betydeligt. Angst er nemlig styret af negative tankemønstre, som vi alle kan lære at omprogrammere.

"Angst øger dit sympatiske nervesytem og konstant angstfølelse kan give stress symptomer."

Har du en gang oplevet et angstanfald i en given situation eksempelvis "indkøb i supermarked," vil du fremover reelt kunne udvikle angst, inden den samme indkøbssituation gentager sig. Typisk vil du ubevidst tænke: ”Åh nej, bare jeg nu ikke får angst."

Denne tanke er medvirkende til at aktivere øget sympaticusaktivitet i dit autonome nervesystem, allerede når du nærmer dig supermarkedet. Pulsen stiger, dit hjerte begynder at banke hurtigere, du kan begynde at svede, få uvirkelighedsfølelse, svimmelhed osv. Lærer du at styre tanken, kan du i realiteten undgå angstanfald. Man kan i stedet tænke: ” Jeg kan godt klare at gå i supermarked, jeg har de fornødne ressourcer.”

Selvhjælps bøger

Der findes mange gode bøger på markedet om selvhjælp til angstramte, og mange psykologer og terapeuter tilbyder specielle kurser målrettet diverse angstproblematikker. De fleste angstramte har brug for hjælp af en kyndig person, for at lære tankemønstrene ordentligt at kende. Det er ikke lært på et weekendkursus, men kræver noget tid, tålmodighed og dagligt arbejde. At ændre ens tankemønstre og skabe nye veje i hjernen - er muligt – men langsommeligt.

Stress og angst

Vær opmærksom på, at angstsymptomer meget ofte følger med en stresstilstand. En højere stress tilstand i kroppen, øger angstfølelsen voldsomt. Men også en kronisk eller ofte tilbagevende angstfølelse, kan også være medvirkende til at udløse stress. I begge tilfælde handler det allerførst om genskabe ro og balance i kroppen. Stresshormonerne skal i ro, og dette kan hjælpes på vej med Anti-stress- behandlinger. Det er også nødvendigt at identificere, hvad der stresser dig, eller hvad der skaber din angst, for herefter at kunne ændre dine arbejdsmønstre eller måske ligefrem ændre elementer i dit liv.

Det er kun dig selv, der kan ændre dit liv.